สนามหญ้าเทียมแบบไม่ใส่เม็ดยาง

สนามหญ้าเทียมแบบไม่ใส่เม็ดยาง หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าระบบ Non-infill เป็นระบบหญ้าในยุคสมัยที่ 4 (4G) ของหญ้าเทียมสนามกีฬา พรมหญ้าถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อบกพร่องของสนามหญ้าเทียมแบบใส่เม็ดยาง (ยุคสมัยที่ 3 หรือ 3G) โดยหญ้าระบบ Non infill มีจุดเด่นสำคัญๆ ดังนี้

การดูแลรักษาที่น้อยกว่ามาก
ปัญหาที่พบเป็นประจำของสนามหญ้าเทียมแบบใส่เม็ดยางคือ เจ้าของทำการดูแลรักษาไม่เพียงพอ เมื่อปล่อยไว้นานเข้า เม็ดยางที่ใส่ไว้ก็ลดลงแต่ไม่ถูกเติมกลับ ใบหญ้าล้มโดนทับอยู่ใต้เม็ดยางทับ เม็ดยางไหลเข้าไปในพรมหญ้า เม็ดยางกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากเลือกใช้ระบบหญ้าเทียมแบบไม่ใส่เม็ดยาง

ความปลอดภัยของผู้เล่น
อีกปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้พัฒนาหญ้าเทียมแบบไม่ใส่เม็ดยางขึ้นมาเนื่องจาก มีข้อสงสัยว่าเม็ดยาง โดยเฉพาะเม็ดยางสีดำซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิล ก่อให้เกิดความระคายเคื่องต่อผู้เล่นโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก แม้จะยังไม่สามารถฟันธงลงไปได้ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงหรือไม่ หากเจ้าของสนามกังวลกับปัญหานี้จะต้องเลือกใช้เม็ดยางที่ผลิตใหม่ที่ ซึ่งมีราคาสูงกว่าหลายเท่า ดังนั้นจะดีกว่ามั้ยถ้าจะเลือกใช้ระบบสนามหญ้าที่ปราศจากเม็ดยาง

ความสวยงามของสนามหญ้า
ความสวยงามเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ เนื่องจากความหนาแน่นของใบหญ้าของพรมหญ้าเทียม 4G มีค่ามากกว่าพรมหญ้า 3G ถึงประมาณ 3-4 เท่า ทันที่ที่เห็นตัวอย่างเราเชื่อว่าลูกค้าสามารถรู้สึกได้ถึงความสวยงามทันที่ตั้งแต่แรกเห็น

ระบบหญ้าเทียม 4G ประกอบด้วย
-พรมหญ้าเทียมแบบ Non infill
-Shockpad เพื่อลดแรงกระแทก

ณ ปัจจุบัน สมาคมกีฬาระดับนานาชาติทั้ง FIFA World Ruby และ FIH ยังไม่รับรองหญ้าเทียมระบบ 4G ถ้าจะสร้างสนามเพื่อรองรับแข่งขันรายการใหญ่ที่ต้องการใบรับรองจากสมาคมดังกล่าว จำเป็นต้องเลือกทำสนามหญ้าเทียมแบบใส่เม็ดยางเท่านั้น

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้หญ้าเทียมแบบ 4G เป็นทางเลือกที่ควรคำนึงถึงหากเป็นสนามที่ใช้เพื่อออกกำลังกายทั่วๆไป หรือ สนามเด็กเล่น และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปบำรุงรักษาได้ง่ายๆ เช่น สนามบนดาดฟ้า หรือ สนามในอาคาร