โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม จ.นครศรีธรรมราช เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬากลางประจำจังหวัด เพื่อให้มีความพร้อม รองรับการใช้งานด้านกีฬาที่ครบวงจร ในส่วนของงานปูพื้นไม้สนามกีฬา โรงยิมแห่งนี้ เลือกใช้เป็นระบบไม้หมอน ใช้ระบบพื้นไม้ที่มีโครงสร้างออกแบบพิเศษเพื่อลดแรงกระแทก พื้นไม้ชั้นบนเลือกใช้ไม้ยางพาราที่ปลูกอย่างแพร่หลายในภาคใต้