โรงเรียน สมาคมไทย – ญี่ปุ่น

หญ้าเทียมแบบ Mono Filament หญ้าเทียมมาตรฐาน FIFA 1 STAR ติดตั้งบนพื้น Asphaltic