ศูนย์กีฬาภาคใต้ – หญ้าเทียม

สำหรับโครงการนี้ บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบสนามหญ้าเทียมให้กับโครงการศูนย์กีฬาภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยเลือกใช้หญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน FIFA นอกจากงานติดตั้งระบบสนามหญ้าเทียมแล้ว บริษัทได้ติดตั้งระบบไฟส่องสนาม ก่อสร้างแนวรั้วรอบสนาม และ รางระบายน้ำอีกด้วย