มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทางบริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทนัน) จำกัด มีความยินดี ที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ก่อสร้างอัฒจันทร์ใหญ่ 1 หลัง และสนามฟุตบอล 1 สนาม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และ ระบบไฟส่องสนาม) วงเงิน 99 ล้านบาท แล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยดี หญ้าเทียมที่เลือกใช้ได้มาตรฐาน FIFA ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์