ลู่ยางสังเคราะห์ IAAF

ในส่วนของงานติดตั้งลู่ยางสังเคราะห์ สำหรับสนามกีฬามาตรฐาน หรือสนามที่ใช้แข่งขัน  เรามีระบบพื้นลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่ผ่านการรับรองจากสมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF) จากหลายๆผู้ผลิตให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความต้องการ หรือ เลือกใช้ตามที่ Spec. ระบุไว้ ทั้งนี้ในปัจจุบันระบบผิวสนามลู่วิ่งยางสังเคราะห์นั้นสามารถจัดกลุ่มตามประเภทโครงสร้างได้ 3 ประเภทดังนี้

1) ระบบ Full Pour

1.1) ระบบ Full Pour แบบสีแดงล้วน

ระบบพื้นสำหรับสนามที่ต้องการประสิทธิภาพระดับสูงที่สุด ถูกออกแบบมาให้ตรงกับมาตรฐานของการแข่งขันระหว่างประเทศ ตัวพื้นเป็นโพลียูรีเทนล้วนหรือโพลียูรีเทนผสมเม็ดยางสีแดง (ไม่มีเม็ดยางดำผสม) ชั้นผิวหน้าใช้เม็ดยาง EPDM ขนาดใหญ่ผสมกับโพลียูรีเทน ระบบนี้หากสนามเกิดความเสียหายจะยังมองเห็นเป็นสีเดียวกันทั้งสนาม

1.2) ระบบ Full Pour แบบใช้เม็ดยางสีดำ

ระบบพื้นสำหรับสนามที่ต้องการประสิทธิภาพระดับสูง ถูกออกแบบมาให้ตรงกับมาตรฐานของการแข่งขันระหว่างประเทศ ตัวพื้นเป็นโพลียูรีเทนผสมเข้ากันกับเม็ดยางดำ ชั้นผิวหน้าใช้เม็ดยาง EPDM ขนาดใหญ่ผสมกับโพลียูรีเทน โดยปรกติสนามที่ระบุให้ใช้ระบบ Full Pour จะใช้เป็นประเภทนี้

2) ระบบ Sandwich

ระบบพื้นสนามระดับกลาง  ตัวพื้นชั้นล่่างเป็นชั้นยางดำ ชั้นผิวหน้าใช้เม็ดยาง EPDM ขนาดใหญ่ผสมกับโพลียูรีเทน เหมาะกับกรีฑาประเภทลู่และกรีฑาประเภทลาน หรือสนามที่มีการใช้งานอย่างหนัก เมื่อติดตั้งเสร็จผิวด้านบนจะมีลักษณะเหมือนกันกับระบบ Full Pour ขณะที่ด้านล่างจะใช้เป็นเม็ดยางสีดำล้วนซึ่งมีราคาถูกกว่า

3) ระบบ Spray Coat

ระบบพื้นสนามที่คุ้มค่า ตัวพื้นชั้นล่่างเป็นชั้นยางดำ ชั้นบนผ่นเคลือบผิวหน้าด้วยเม็ดยาง EPDM เหมาะสำหรับโรงเรียน สนามในระดับภูมิภาค หรือ สนามฝีกซ้อม สนามระบบ Spray coat นี้จะไม่มีเม็ดยางหลุดจากผิวหน้า

ลู่วิ่งที่ใช้เม็ดยางธรรมชาติ
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนให้ใช้เม็ดยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในการติดตั้งผิวลู่วิ่งเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทได้ติดตั้งลู่วิ่งที่ใช้เม็ดยางธรรมชาติมาแล้วหลายสนาม ยินดีให้คำปรึกษา

หากมีข้อสงสัยปรึกษาเรา
เรามีความเชี่ยวชาญและยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้พื้นสนามลู่วิ่งประเภทต่างๆเพื่อให้ลูกค้าของเราได้สนามที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด