โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ทางบริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทนัน) จำกัด มีความยินดี ที่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (ก่อสร้างอัฒจันทร์ 1 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และ ระบบไฟส่องสนาม) แล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยดี