ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความพร้อม และความเหมาะสมของจังหวัดลำปางในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับเยาวชนในกรุงเทพมหานครจึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขึ้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ทางบริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทนัน) จำกัด มีความยินดี ที่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (ก่อสร้างอัฒจันทร์ 1 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์) แล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยดี