สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสวยงาม อันดับต้นๆของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ ทางบริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทนัน) จำกัด มีความยินดี ที่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ แล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยดี ตัวลู่ยางสังเคราะห์เป็นระบบ Sandwich เลือกใช้สีฟ้า สวยงามได้มาตรฐาน IAAF