ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เดิมชื่อสนามกีฬาบางมด ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยทำการก่อสร้างในพื้นที่เดิมของสนามกีฬาบางมด มีการเปลี่ยนชื่อเรียกหลายครั้งจนมาเป็น “ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ” ในส่วนลู่วิ่งยางสังเคราะห์ มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในเดือน มีนาคม 2561 ใช้เป็นระบบ Full PUR สวยงามและได้มาตฐานสากล (IAAF)

ศูนย์กีฬาแห่งนี้ เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่มาก มีกลุ่มคนทุกวัยใช้บริการ ไม่ว่าจะเด็กนักเรียนผู้ใหญ่หรือคนชรา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะมากันในช่วงเช้า ๆ กับช่วงเย็น กิจกรรมกีฬามีให้เราเลือกเล่นหลากหลาย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นถูกมาก ๆ อัตราค่า สมัครสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ที่ 40 บาทต่อปี และผู้ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ราคา 20 บาทต่อปี