ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

บริษัทได้ทำการปรับปรุงลู่ยางสังเคราะห์ของศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ โดยทำการขูดลอกลู่ยางเดิมออก จากนั้นติดตั้งลู่ยางสังเคราะห์ใหม่ที่ความหนา 15.1 มม. วัสดุสนามกีฬา และการตีเส้น ได้มาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)