ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เปิดหลักสูตรด้านการกีฬาทั้งหมด 5 ชนิด คือฟุตบอล,กรีฑา,มวย,วอลเล่ย์บอลและฟุตซอล เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสงขลาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา นักกีฬาของทางโรงเรียน ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสนามลู่วิ่งและลานกรีฑามีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในเดือน สิงหาคม 2561 ใช้เป็นระบบ ลู่ยางสังเคราะห์ระบบ Full PUR สีฟ้า สวยงามและได้มาตฐานสากล (IAAF) ทางบริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทนัน) จำกัด มีความยินดี ที่โครงการปรับปรุงสนามกีฬาลู่วิ่งยางสังเคราะห์แล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยดี