ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดได้เลือกใช้ลู่ยางสังเคราะห์ระบบ Sandwich ผลิตภัณฑ์จากยุโรป วัสดุสนามกีฬา การติดตั้งอุปกรณ์ติดสนาม และการตีเส้น ได้มาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)