ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดการการศึกษาและให้การบริการแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ (บางส่วน) และบุคลากรในเขตจังหวัดและประเทศใกล้เคียง

สำหรับงานติดตั้งลู่ยางสังเคราะห์ครั้งนี้ เลือกใช้เป็นระบบ Sandwich สนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตยางน้อย ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาระยะหนึ่งแล้ว อาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นสร้างใหม่ทั้งบริเวณ สวยงามมีเอกลักษณ์ ดีทีเดียว คาดว่าโครงการจะเปิดใช้งานได้เร็วๆนี้