สวนกีฬากมล FBT

สวนกีฬากมล เอฟบีที เป็นแลนด์มาร์คออกกำลังกายแห่งใหม่ในย่านหนองจอง พึ่งจะเปิดพื้นที่สาธารณะในช่วงต้นปี 2565 ให้ประชาชน มีโอกาสเข้ามาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการแห่งใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ร่างกายและจิตใจ บริษัท ที.เอ็น.จี.(ไทนัน) มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตั้งพื้นสนามขาไถที่มีความนุ่มสบายและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ให้กับชุมชนแห่งนี้