ศูนย์กีฬาภาคใต้ – ส่วนโรงยิม

โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม สนามติณสูลานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาภาคใต้ เพื่อให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติ พื้นไม้โรงยิมแห่งนี้ พื้นชั้นล่างใช้เทคนิคการปูไม้อัดแบบสลับจำนวน 2 ชั้น เว้นช่องให้อากาศไหลผ่าน ด้านล่างพื้นมีโครงสร้างที่ออกแบบพิเศษเพื่อลดแรงกระแทก พื้นไม้ชั้นบนเลือกใช้ไม้ยางพาราที่ปลูกอย่างแพร่หลายในภาคใต้ เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ โรงยิมแห่งนี้ได้ถูกใช้รองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2560 เป็นงานแรก