ร.ร.นานาชาติ KMIDS

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ ของโรงเรียนนานาชาติสาธิตพระจอมเกล้า (KMIDS) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นด้านวิทย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย สนามกีฬาของโรงเรียนตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ระบบพื้นกีฬาที่ใช้เลือกเป็นระบบ Wramina Cushion ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางด้านกีฬาตามมาตรฐาน ASTM พื้นไม้ชั้นบนเลือกใช้เป็นไม้เบิร์ช เกรดสูงที่สุด (AA ) นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตพื้นไม้มาตรฐาน FIBA ผลงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ได้สนามพื้นไม้โทนสีขาวนวล ดูสบายตา ตีเส้นสนามแบบ Multi sport 3 ชนิดกีฬา