ม.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เป็นงานปรับปรุงโรงยิมเดิมเพื่อให้มีความพร้อมรองรับการใช้งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย พื้นไม้โรงยิมแห่งนี้ พื้นชั้นล่างใช้เทคนิคการปูไม้อัดแบบสลับจำนวน 2 ชั้น เว้นช่องให้อากาศไหลผ่าน ด้านล่างพื้นมีโครงสร้างที่ออกแบบพิเศษเพื่อลดแรงกระแทก พื้นไม้ชั้นบนเลือกใช้ไม้ยางพารา เคลือบผิวสนามอีกชั้นด้วยสีแดงบริเวณวงกลมกลางและเส้นโยนโทษ