ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางบริษัทได้ติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ให้กับทางศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณที่ติดตั้งทางวิ่งนั้นอยู่ภายในอาคาร ทางวิ่งจากวัสดุยางสังเคราะห์นี้ถูกติดตั้งบนพื้นคอนกรีตล้อมรอบห้องฟิตเนท ทางวิ่งในร่มนี้เป็นทางเลือกให้นิสิตนักศึกษาสามารถวิ่งออกกำลังกายได้ในวันที่ฝนตก