โรงยิมศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ภาพผลงานการปรับปรุงพื้นโรงยิมศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง ณ อาคารยิมเนเซียม2 โดยระบบพื้นที่เลือกใช้เป็นพื้นกีฬาที่มีความนุ่มนำเข้าจากยุโรป วัสดุผ่านการรับรองตามมาตรฐานพื้นกีฬาอเนกประสงค์ (ในร่ม) ของสหภาพยุโรป EN 14909 ตัวพื้นเมื่อติดตั้งเสร็จมีความหนาประมาณ 12มม. เคลือบผิวหน้าด้วยวัสดุอะคริลิกเรซินแยกสีตามพื้นที่เล่น ตีเส้นสนามเฉพาะกีฬาแบตมินตัน