ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (โรงยิม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดการการศึกษาและให้การบริการแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ (บางส่วน) และบุคลากรในเขตจังหวัดและประเทศใกล้เคียง สำหรับงานติดตั้งพื้นสังเคราะห์โรงยิม เลือกใช้เป็นพื้นยางสังเคราะห์เอนกประสงค์วัสดุ SIPU ความหนา 3มม. ตัวพื้นเรียบเสมอกันไม่มีรอยต่อ มีความยืดหยุ่นและดูสวยงาม