มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทางบริษัท ที.เอ็น.จี. (ไทนัน) จำกัด มีความยินดี ที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ก่อสร้างอัฒจันทร์ใหญ่ 1 หลัง และสนามฟุตบอล 1 สนาม ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และ ระบบไฟส่องสนาม) วงเงิน 99 ล้านบาท แล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยดี หญ้าเทียมที่เลือกใช้ได้มาตรฐาน FIFA ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์

ศูนย์กีฬาภาคใต้ – หญ้าเทียม

สำหรับโครงการนี้ บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบสนามหญ้าเทียมให้กับโครงการศูนย์กีฬาภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยเลือกใช้หญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน FIFA นอกจากงานติดตั้งระบบสนามหญ้าเทียมแล้ว บริษัทได้ติดตั้งระบบไฟส่องสนาม ก่อสร้างแนวรั้วรอบสนาม และ รางระบายน้ำอีกด้วย