ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (โรงยิม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดการการศึกษาและให้การบริการแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ (บางส่วน) และบุคลากรในเขตจังหวัดและประเทศใกล้เคียง สำหรับงานติดตั้งพื้นสังเคราะห์โรงยิม เลือกใช้เป็นพื้นยางสังเคราะห์เอนกประสงค์วัสดุ SIPU ความหนา 3มม. ตัวพื้นเรียบเสมอกันไม่มีรอยต่อ มีความยืดหยุ่นและดูสวยงาม

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางบริษัทได้ติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ให้กับทางศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณที่ติดตั้งทางวิ่งนั้นอยู่ภายในอาคาร ทางวิ่งจากวัสดุยางสังเคราะห์นี้ถูกติดตั้งบนพื้นคอนกรีตล้อมรอบห้องฟิตเนท ทางวิ่งในร่มนี้เป็นทางเลือกให้นิสิตนักศึกษาสามารถวิ่งออกกำลังกายได้ในวันที่ฝนตก