ลู่ยางสังเคราะห์ IAAF

ลู่วิ่งแรกของเรา
T.N.G. เข้าสู่การทำลู่วิ่งตั้งแต่ปี 2549 โดยลู่วิ่งแห่งแรกที่เราติดตั้งนั้นอยู่ที่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา ซึ่งสนามดังกล่าวถูกใช้เป็นสนามกีฬาหลักของการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 นอกจากนี้สนามกีฬาแห่งนี้ยังได้รับใบ certificate IAAF class 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลงานของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งตัวสนามลู่วิ่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสติถิใหม่ๆ และยังมีส่วนในการช่วยลดอาการบาดเจ็บทั้งขณะฝึกซ้อมและแข่งขันอีกด้วย จากสนามแรกจนถึงปัจจุบัน T.N.G. มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสนามลู่วิ่งที่มีคุณภาพไปแล้วในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทย